บริษัทโอ.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด

เริ่มดำเนินกิจการในพ.ศ. 2549 โดยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายสารละลายเคมีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 ไร่ ในจังหวัด สมุทรสาคร โดยผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานสี ทินเนอร์  น้ำมันสน น้ำมันซักแห้ง แอลกอฮอล์

ผลิต-จำหน่าย-ทินเนอร์-โซลเว้นท์-แอลกอฮอล์-น้ำกลั่น แอลกอฮอล์
จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง รับผลิตตามออเดอร์ ทุกเกรด
รับปรึกษาปัญหาการใช้งานของตัวสารเคมีต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม

 • ACETONE
 • BUTYL ACETATE
 • BUTYL CELLOSOLVE
 • CELLOSOLVE ACETATE(E.G.A.)
 • CYCLOHEXANONE
 • D.B.P.
 • D.O.P.
 • ETHYL ACETATE
 • ETHYL GLYCOL ETHER(E.G.E.)
 • HEXANE
 • ISOBUTANOL(I.B.A.)

 • ISOPOPYL ALCOHOL(I.P.A.)
 • ISOPHORONE
 • IPSOL 100
 • IPSOL 150
 • KEROSENE(SOLVENT 3040)
 • METHYL ETHYL KETONE(M.E.K.)
 • METHYL ISOBUTYL KETONE(M.I.B.K.)
 • METHANOL
 • METHYLENE CHLORIDE
 • PERCHLORO ETHYLENE
 • N. BUTHANOL
 • TOLUENE
 • TRICHLORO ETHYLENE(112)
 • SOLVENT 1425 (SHELLSOL 60/145)
 • XYLENE 
 • น้ำมันก๊าด,น้ำมันสน
 • ทินเนอร์ AA
 • ทินเนอร์ AAA
 • ทินเนอร์อะคลิลิค