รายละเอียดสินค้า 

O-RAN น้ำมันก๊าดแท้ 100%
เป็นสารประกอบทางเคมีคุณภาพสูง 

วิธีใช้  

ใช้ผสมสีเคลือบน้ำมัน ใช้กับสีย้อมไม้ ใช้ล้างคราบน้ำมัน เครื่องมือ เครื่องจักร ทุกชนิด และจุดไฟได้

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก