รายละเอียดสินค้า 

THINNER 3A MAXCO
เป็นสารประกอบทางเคมีคุณภาพสูง ในกลุ่มสารละลายอะโรมาติก

วิธีใช้  

ใช้ผสมให้เจือจาง และลดความหนืด ใช้ล้าง เครื่องมือ แปรงทาสี 

และเครื่องมือพ่น เป็นสารผสมชนิดเอนกประสงค์ เหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น และงานทั่วไป

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก


รายละเอียดสินค้า 

THINNER TARBO AAA  
ทินเทอร์คุณภาพสูง สำหรับผสมสีอครีลิกแลคเกอร์ ให้ความเงางาม การกระจายตัว
สีสม่ำเสมอ และป้องกันการเกิดฝ้า

วิธีใช้  

ใช้ผสมสี ละลายสีพ่นและใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสีและ

เครื่องพ่นสีเป็นสารผสมสีอเนกผสม ให้ความเงางาม เหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กรายละเอียดสินค้า 

THINNER NISSIN ACERIC 
สำหรับงานพ่นสี คุณภาพสูง สำหรับ พ่นสีอุตสาหกรรม
ใช้ล้างเครื่องมือ และเครื่องพ่นสี เป็นสารผสมเอนกประสงค์

วิธีใช้  

ใช้ผสมสี ละลายสีพ่นและใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสีและ

เครื่องพ่นสีเป็นสารผสมสีอเนกผสม ให้ความเงางาม เหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กรายละเอียดสินค้า 

THINNER NISSIN AAA 100%
ทินเทอร์คุณภาพสูง สำหรับงานทั่วไป งานพ่นสีอุตสาหกรรม แห้งเร็ว เงางามสูง

วิธีใช้  

ใช้ผสมสี ละลายสีพ่นและใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสีและ

เครื่องพ่นสีเป็นสารผสมสีอเนกผสม ให้ความเงางาม เหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กรายละเอียดสินค้า 

THINNER NISSIN Hi-Gross 
สำหรับผสมสีพ่นอุตสาหกรรม เพิ่มความเงางาม ป้องกันการเกิดฝ้า
แห้งเร็ว การกระจายตัวของ สีสม่ำเสมอ ได้มาตราฐานโรงงานญี่ปุ่น

วิธีใช้  

ใช้ผสมสี ละลายสีพ่นและใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสีและ

เครื่องพ่นสีเป็นสารผสมสีอเนกผสม ให้ความเงางามเหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กรายละเอียดสินค้า 

THINNER AAA O-RAN
สำหรับผสมสีอครีลิกแลคเกอร์ ให้ความเงางาม การกระจายตัว สีสม่ำเสมอ และป้องกันการเกิดฝ้า

วิธีใช้  

ใช้ผสมสี ละลายสีพ่นและใช้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ใช้ล้างเครื่องมือแปรงทาสีและ

เครื่องพ่นสีเป็นสารผสมสีอเนกผสม ให้ความเงางาม

เหมาะกับงานเหล็ก งานไม้ ผสมสีพ่นรองพื้น

วิธีเก็บ หลังใช้ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

คำเตือน เป็นสารอันตราย ห้ามสูดดม และห้ามรับประทาน เป็นวัตถุไวไฟ ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก